Hoạt động đoàn thể

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3 KIỂM TRA PHÁT HIỆN SỐ LƯỢNG LỚN MỸ PHẨM CHƯA XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU

Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện, tạm giữ 21.600 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm và hơn 44.000 cây dao chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp