chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Lô C20-30 đường Lê Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0773.869941

Fax: 0773.877275

Email: qltt@kiengiang.gov.vn

Website: http://kiengiang.dms.gov.vn/