Cục QLTT Kiên Giang tổ chức tự kiểm tra đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT trực thuộc Cục.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Tổng Cục Quản lý thị trường, ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường A Cục Quản lý thị trường Kiên Giang tổ chức tự kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT trực thuộc Cục.

Buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu; mỗi công chức thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính hoặc smartphone, bằng hình thức trực tuyến trên cơ sở bộ câu hỏi do Tổng cục ban hành (công cụ Test365 trên nền tảng Cloud Computing); hệ thống sẽ gửi bài thi đến email cá nhân của từng công chức, đề thi gồm 60 câu, thực hiện trong thời gian 60 phút; hết thời gian làm bài, hệ thống tự động chấm bài và thông báo kết quả chi tiết cho từng công chức, Ban tổ chức có thể trích xuất báo cáo tổng hợp kết quả về đợt thi.

Tham gia kiểm tra lần này có 27 công chức, với kết quả đạt 27/27, đạt 100%

Đây là đợt tự kiểm tra thứ 2 do Cục QLTT tỉnh Kiên Giang thực hiện nhằm tạo điều kiện cho công chức ôn tập để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ do Tổng Cục QLTT tổ chức trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao  năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý và nâng lên chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo./.

Một số hình ảnh

Lý Tám
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang