TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO CÔNG CHỨC THUỘC CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG KIÊN GIANG

Ngày 14 và ngày 15/6/2021, Cục đã tổ chức thi sát hạch theo Kế hoạch đề ra với 71 công chức dự thi. Kết quả 100% công chức dự thi đều đạt yêu cầu

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tập huấn và đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường theo Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT).

Ngày 01/6/2021, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang (sau đây viết tắt là Cục) đã ban hành Kế hoạch số 468/KH-CQLTT với mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức thuộc Cục; qua đó, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, đảm bảo công tác điều động, bố trí, sắp xếp công chức phù hợp khả năng, trình độ và vị trí việc làm.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên việc ôn tập và tổ chức thi sát hạch được tổ chức dưới hình thức online, làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính hoặc smartphone với nội dung về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, dựa trên bộ câu hỏi do Tổng cục QLTT ban hành (sử dụng công cụ Test365 trên nền tảng Cloud Computing, thời gian làm bài thi là 60 phút với 60 câu hỏi, sau khi hết thời gian làm bài hệ thống tự động báo cáo điểm thi và in kết quả làm bài thi của thí sinh). Đối tượng tham dự là tất cả công chức thuộc Cục (trừ công chức được miễn đánh giá gồm: nam trên 55 tuổi, nữ trên 50 tuổi; phụ nữ nghỉ thai sản; công chức thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính).

Ngày 14 và ngày 15/6/2021, Cục đã tổ chức thi sát hạch theo Kế hoạch đề ra với 71 công chức dự thi. Kết quả 100% công chức dự thi đều đạt yêu cầu, không có trường hợp nào chưa đạt yêu cầu. Đây là bước đầu trong kế hoạch xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thuộc Cục trong thời gian tới. Cục tiếp tục tổ chức cho công chức thuộc Cục ôn tập theo hình thức vừa tập trung nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, vừa làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính hoặc smartphone đối với các nội dung về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh thi sát hạch nghiệp vụ của công chức Cục QLTT Kiên Giang

Vũ Linh
Cục Quản lý thị trường Kiên Giang