Kiểm tra,kiểm soát

Kết quả kiểm tra kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính quý I/2021

Trong quý I năm 2021, Cục Quản lý thị trường Kiên Giang kiểm tra 352 vụ, xử lý 114 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 2.357.043.000 đồng