ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3 KIỂM TRA PHÁT HIỆN SỐ LƯỢNG LỚN MỸ PHẨM CHƯA XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU

Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện, tạm giữ 21.600 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm và hơn 44.000 cây dao chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp

Kết quả hoạt dộng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2021

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2021, trong tuần, Cục Quản lý thị trường Kiên Giang kiểm tra 36 vụ, phát hiện 12 vụ việc vi phạm, xử lý 21 vụ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2021 (Từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2021)

Tháng 11/2021, Cục QLTT Kiên Giang chỉ đạo đạt một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra: 146 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử lý 23 vụ vi phạm hành chính, chuyển xử lý hình sự 01 vụ; Thu nộp ngân sách...

Kết quả công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, kiểm tra kiểm soát thị trường theo chức năng nhiệm vụ được giao trên địa bàn phụ...

Kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2021

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 11/2021, trong tuần từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Kiên Giang kiểm tra 62 vụ, phát hiện 06 vụ vi phạm, xử lý 12...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng