ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ VÀ XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ VÀ XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thực hiện Quyết định số 310/QĐ-CQLTT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang về việc ban hành kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021 (Kế hoạch 310).

Để thực hiện mục tiêu cụ thể của Kế hoạch 310 trong năm 2021 “60% ban quản lý chợ - trung tâm thương mại, các phường, xã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký quy chế phối hợp không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, vi phạm tái diễn”.

Với nhiệm vụ được giao phụ trách địa bàn huyện Hòn Đất, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để trao đổi thống nhất nội dung phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn quản lý.

Đội Quản lý thị trường số 2 cùng mỗi Ủy ban nhân dân cấp xã đã đi đến ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, quy chế gắn trách nhiệm quản lý địa bàn của cán bộ, công chức trong mỗi đơn vị, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm, tái phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hòn Đất.

* Đội QLTT số 2 làm việc với UBND các xã , thị trấn thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Qua các buổi làm việc, ký kết quy chế, Ủy ban nhân dân cấp xã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội Quản lý thị trường số 2 thực hiện Kế hoạch 310 trên địa bàn cấp mình quản lý.

Song song với việc ký kết quy chế cùng Ủy ban nhân dân cấp xã, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tuyên truyền, vận động và ký quy chế phối hợp cùng ban quản lý các chợ.

Tính từ đầu tháng 6/2021 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 2 đã ký 07 quy chế phối hợp, đạt 63% mục tiêu trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Vũ Linh
Cục Quản lý thị trường Kiên Giang