Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tăng cường giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối, kiểm tra kiểm soát thị trường, góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý để người dân yên tâm trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tăng cường giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối, kiểm tra kiểm soát thị trường, góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý để người dân yên tâm trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Chí Nhân
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang