KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2021 (Từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2021)

Tháng 11/2021, Cục QLTT Kiên Giang chỉ đạo đạt một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra: 146 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử lý 23 vụ vi phạm hành chính, chuyển xử lý hình sự 01 vụ; Thu nộp ngân sách 258.714.000 đồng; Thống kê 108 cơ sở, ký cam kết 231 bản.

Trong tháng, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ổn định, tỉnh chủ trương thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Sức mua hàng hóa tăng lên so với tháng trước, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu tăng nhẹ.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm bệnh vẫn tiếp tục phát hiện, tỉnh công bố dịch bệnh cấp độ 2, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Cục bám sát chỉ đạo của Tổng cục và cấp ủy địa phương, UBND tỉnh quán triệt công chức, người lao động thuộc Cục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Chỉ đạo các Đội trên địa bàn phụ trách hoạt động kiểm tra, kiểm soát phù hợp tình hình thực tế, cấp độ dịch bệnh tại địa phương, chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến thị trường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề đã ban hành (của Cục, của Đội), công tác kiểm tra đột xuất thực hiện đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình địa bàn, kết quả hoạt động của Đội định kỳ hằng ngày về Cục những vụ việc phát sinh để kịp thời xử lý.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đạt được kết quả như sau:

- Kiểm tra: 146 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử lý 23 vụ vi phạm hành chính (bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang); chuyển xử lý hình sự 01 vụ.

- Thu nộp ngân sách 258.714.000 đồng.

- Thống kê 108 cơ sở, ký cam kết 231 bản.

* Một số nội dung cụ thể      

- Hàng cấm, hàng nhập lậu: Kiểm tra, phát hiện, xử lý 04 vụ hàng lậu, tổng số tiền xử phạt 41.500.000 đồng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 49.550.000 đồng; thu nộp ngân sách 30.500.000 đồng; tịch thu 90 bao thuốc lá điếu,  4.500 gói mì tôm trẻ em, 777 chai dầu gió các loại, 480 hộp nhang trừ muỗi và một số hàng hóa khác; chuyển xử lý hình sự 01 vụ vận chuyển hàng cấm (thuốc lá nhập lậu).

- Hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ: Phát hiện, xử lý 01 vụ, tổng số tiền xử phạt 16.000.000 đồng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 10.887.000 đồng; thu nộp ngân sách 16.000.000 đồng, tịch thu 89 gói bột ngọt và 136 gói trà.

- Gian lận thương mại, vi phạm khác:

+ Vi phạm trong kinh doanh: Phát hiện, xử lý 02 vụ, tổng số tiền xử phạt 61.000.000 đồng; thu nộp ngân sách 54.050.000 đồng.

+ Vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa: Phát hiện, xử lý 15 vụ, tổng số tiền xử phạt 135.250.000 đồng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 681.421.000 đồng; thu nộp ngân sách 142.684.000 đồng.

+ Vi phạm khác: Phát hiện, xử lý 01 vụ, tổng số tiền xử phạt 13.500.000 đồng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 28.600.000 đồng; thu nộp ngân sách 15.300.000 đồng.

Một số hình ảnh hàng hóa vi phạm trong tháng 11/2021 

Tháng 12 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/KG; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch thi đua năm 2021; góp phần ổn định thị trường, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, các vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, đầu cơ, găm hàng, vi phạm niêm yết giá, bán cao hơn giá niêm yết… Các Đội làm tốt công tác quản lý địa bàn, tăng cường thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo tình hình địa bàn quản lý; chủ động chương trình, kế hoạch công tác phù hợp tình hình thực tế và đạt yêu cầu nhiệm vụ được cấp trên giao; tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện có hiệu quả, chú trọng đối với mặt hàng trọng điểm, thường xuyên như thực phẩm, xăng dầu, gas đốt, vật tư y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu,… và các mặt hàng có văn bản chỉ đạo cụ thể của Tổng cục, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/KG và Cục đã triển khai từ trước.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021 của Cục (Kế hoạch 310) về thực hiện Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường; các Đội chủ động biện pháp, phấn đấu thực hiện để đạt ở mức cao nhất có thể các mục tiêu cụ thể năm 2021 của Kế hoạch.

Thực hiện hoàn thành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề phân bón năm 2021 của Cục, các kế hoạch kiểm tra chuyên đề về giá của Đội được Cục phê duyệt.

Căn cứ định hướng chương trình kiểm tra của Tổng cục và thực tế địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục trình Tổng cục phê duyệt theo quy định.

Xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2022 theo các chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389/KG triển khai.

Minh Trang
Cục Quản lý thị trường Kiên Giang