Khải giảng lớp tập huấn phổ biến kiến thức về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2018, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương trung ương khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang. Thời gian: từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018.
Lớp tập huấn có 100 học viên, gồm các đồng chí là Lãnh đạo Chi cục; Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Thanh tra - Pháp chế, Đội trưởng, Phó Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường, các đồng chí là kiểm soát viên của các Chi cục Quản lý thị trường đến từ các Chi cục Quản lý thị trường: Thành phố Cần Thơ,  An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
     Nội dung tập huấn gồm: Một số quy định của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; các Thông tư quản lý của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quy định về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP. Hướng dẫn ghi chép ấn chỉ và quy trình kiểm tra. 
    Qua đợt tập huấn lần này, giúp cho công chức Quản lý thị trường nắm vững các văn bản quy định cũng như quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm; quy trình kiểm tra kiểm soát thị trường và việc ghi chép ấn chỉ được thực hiện một cách thống nhất trong toàn lực lượng./.
Minh Nguyệt
Cục Quản lý thị trường Kiên Giang