Hoạt động

Cục QLTT Kiên Giang tổ chức tự kiểm tra đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT trực thuộc Cục.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo lãnh đạo Tổng Cục Quản lý thị trường, ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường A Cục Quản lý thị trường Kiên Giang tổ chức tự kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội QLTT trực thuộc Cục.